Väteperoxid 3% H2O2

  • desinfektion för händer och ytor 

  • foodgrade

  • utan tillsatser

  • sårskölj & munskölj

Vår väteperoxid är helt fri från tillsatser och passar utmärkt för såväl desinfektion av ytor som händer samt till sårtvätt. Efter användning finns inga kemisk rester då väteperoxid övergår till vatten och syre. Väteperoxid tar effektivt bort bakterier, virus, svampar, jäst, mögel och bakteriesporer. Mikroorganismer kan inte utveckla resistens mot väteperoxid utan tillsatser.

Väteperoxid (kemisk formel H2O2) används främst till yttre kroppsvård och materiell hygien, för att på ett miljöriktigt och natureget sätt få rent från skadliga bakterier. Väteperoxid finns i naturen och särskilt där det råder ren miljö och balans, som i orört källvattnet och i ren luft.

Tips på användning

Ytor med livsmedelskonakt: Med vår Väteperoxid 3% rengör du ditt kylskåp, din diskbänk och skärbräda på ett miljövänligt sätt utan att det blir några restprodukter kvar. Städning: Spraya på trasan och använd vid allmän städning eller på hårt smutsade ytor som till exempel toalett, tangentbord med mera. Undvik kontakt med sådant som kan blekas som till exempel tyg. Händerna: De tiderna på året med ökad risk för influensa och förkylningar är det extra viktigt att tänka på sin handhygien. Spraya H202 direkt på handen eller ta lite väteperoxid i handflatan och fördela över händerna, glöm inte mellan fingrarna och ovansidan på tummen. Även under naglarna finns ofta en stor mängd bakterier samlade. Småsår: Spraya på småsår för att minska risken för infektion. Går att använda både till människor och djur. Blekning: Väteperoxid kan användas till blekning av textilier och hår. Vid hårblekning kan resultatet variera olika utifrån din hårtyp och något du behöver prova fram själv. För ökad effekt, spraya i håret tillsammans med solning.

Foodgrade

Produkten är foodgrade, det vill säga utan kemska tillsatser. Med foodgrade avses även att produkten kan användas till rengöring av ytor som har kontakt med livsmedel, som till exempel bänkytor, knivar, skärbrädor. Även direkt på livsmedel som vid sköljning, bad eller tvätt av t.ex. frukt, fisk, kött och grönsaker.

Säkerhet och Förvaring

Väteperoxid 3% behöver inte säkerhetsmärkas men bör ändå hanteras varsamt.

Stänk i ögonen kan ge upphov till sveda så förebygg med ögonskydd vid hanteringen. Vid kontakt med ögonen, för säkerhets skull, spola ögat med vatten. Om symptom kvarstår efter sköljning, kontakta läkare. 

Väteperoxid 3% är färglös och luktfri och bör därför förvaras åtskilt från drickbart. Undvik att förvara vätskan i annan förpackning om du är osäker på om materialet reagerar med väteperoxid.

Starkare koncentrationer av väteperoxid reagerar med olika metaller så iaktta försiktigthet med att blanda och förvara väteperoxid med metaller.

Förvaras torrt, mörkt och svalt. Undvik direkt solljus som påskyndar utfällningen av syre.

Innehåll per liter

ca 3-3,2% H2O2 - Resten destillerat vatten. Tidvis avtagande styrka. Bryts ned till syre och vatten. Tillverkas från högre koncentration och kan därför variera någon promille.