Väteperoxid 3% H2O2

  • foodgrade

  • två storlekar

  • tillbehör till flaskorna

Väteperoxid 3% är foodgrade och innehåller ett destillerat vatten som framställts genom omvänd osmos och avjonisering. Väteperoxid bryts ned till syre och vatten.

Vår väteperoxid 3% (H₂O₂) har haft samma innehåll i många år, men har genom året bytt flaska och etikett. Nu finns väteperoxid 3% i två storlekar med passande tillbehör som pump- eller spraymodul. Produkten tillverkas och packas i Sverige.

Andra namn på väteperoxid

Hydrogen peroxid, Vätesuperoxid, Oxygenol, divätedioxid.

Säkerhet och Förvaring

Väteperoxid 3% behöver inte säkerhetsmärkas men bör ändå hanteras varsamt.

Stänk i ögonen kan ge upphov till sveda så förebygg med ögonskydd vid hanteringen. Vid kontakt med ögonen, för säkerhets skull, spola ögat med vatten. Om symptom kvarstår efter sköljning, kontakta läkare.

Tänk även på att väteperoxid verkar lätt blekande, så använd oömmakläder om du är rädd för att kläderna ska få fläckar.

Förvaring
Väteperoxid 3% är färglös och luktfri och bör därför förvaras åtskilt från drickbart. Undvik att förvara vätskan i annan förpackning om du är osäker på om materialet reagerar med väteperoxid.

Starkare koncentrationer av väteperoxid reagerar med olika metaller så iaktta försiktighet med att blanda och förvara väteperoxid med metaller.

Förvaras mörkt och svalt. Undvik direkt solljus som påskyndar utfällningen av syre.

Innehåll & tillverkning

Väteperoxiden tillverkas i Sverige från högre koncentration och kan därför variera någon promille i styrka.

Hållbarhet:
3% i ett år. Därefter långsam och gradvis avtagande styrka. Bryts ned till syre och vatten. Om väteperoxid utsätts för höga temperaturer, starkt soljus eller att flaskan ofta öppnas, - så skyndar detta på nedbrytningen.

Tillverkning:
Väteperoxiden tillverkas från högrekoncentration och och kan därför variera någon promille över eller under 3%. Tillverkning och packning sker i Sverige.

För att tillverka Väteperoxid 3% har använts ett renat vatten som har 4-stegs filtreras genom bland annat kolfilter, omvänd osmos och avjonisering. 

Extramaterial

Länken öppnas i ett nytt fönster. För att spara ner materialet, högerklicka på knappen och välj "spara länk som".

För högre upplösning och annat material, var vänlig kontakta oss.