H2 Molekylärt Hydrogen

  • Ger 10 ppm H2 (molekylärt väte)

  • Skapar fria magnesiumjoner (mg2+)

  • Hjälper kroppens energiomsättning*

  • Antioxidativa egenskaper**

H2 - Molekylärt väte är en tablett med magnesiumbas som genererar en vätekoncentration på 10 ppm när tabletten läggs i ett glas med 400 ml vatten. Tabletten är en innovativ produkt där alla ingredienser samverkar i skikt. Tabletten i sig har inte H2 utan molekylärt väte bildas först när den löses upp med vattnet.

Vad är H2?

Grundämnet väte (H) är det mest förekommande ämnet i universum och nummer 1 i det periodiska systemet. Tillsammans med två väteatomer bildas vätgas (H2). Vätgas har den minsta molekylbindningen som upptäckts och med denna egenskap når vätgasberikat vatten in i celler och organ i hela kroppen. Kolhydrater, proteiner och fettsyror innehåller alla någon form av väte. När H2 möter OH bildas omgående vanligt vatten (H2O).

Begreppet molekylärt hydrogen är relativt nytt i Sverige men har studerats och använts länge i USA och Japan.

Hur bildar tabletten H2 och fria magnesiumjoner?

H2 bildas när tabletten läggs ner i vatten, ca 400 ml. Mängden vatten är viktig för att tabletten ska kunna generera maximalt med H2. Reaktionen tar ungefär 90 sekunder och H2 bildas i samband med upplösningen. Det aktiva magnesiumet reagerar med vattnet och bildar H2 och magnesiumhydroxid. Magnesiumhydroxiden neutraliseras sedan av de organiska syrorna och kvar blir H2 och fria magnesiumjoner. Magnesium går således igenom reaktionen och mynnar ut i fria magnesiumjoner (Mg2+). Detta är exakt det magnesium kroppen kan ta upp.


Magnesium är en mineral som återfinns i många av kroppens vävnader.
**Magnesium har antioxidativa egenskaper och drar ut på åldringsprocessen i kroppen.
*Magnesium bidrar till normal energiomsättning samt till att minska trötthet och utmattning.
Magnesium bidrar även till att bibehålla ett hälsosamt immunsystem.

Väte och energi

H2 är den främsta energin kring våra liv, solens kraft är väte liksom basen i både syre och vatten. H2 hittas på jorden i glaciärfloder och på andra ställen med en ren och ursprunglig miljö. En sund mikroflora i kroppens tarmsystem producerar väte med hjälp av kostfibrer. Molekylärt väte förs med blodet till cellernas mitokondrier som är människans energiproducerande enheter.

Studier och artiklar

Konceptet att använda molekylärt vätevatten är så pass nytt i EU att det inte finns några hälsopåståenden i EFSAS databas. EFSA är EUs myndighet för livsmedelssäkerhet. Det finns däremot många studier och artiklar som har gjorts på vätgas genom åren.

En sammanfattning över 321artiklar

Beneficial biological effects and the underlying mechanisms of molecular hydrogen - comprehensive review of 321 original articles.

Sökning på Google Sholar på termen ”molecular hydrogen water”

Sökning på Sience Direct "molecular hydrogen"

Vanliga frågor och svar om Väte & Vätgas

När du lägger tabletten i glaset bildas H2 som är i gasform. Precis som kolsyran i kolsyrat vatten försvinner H2 om glaset med vatten får stå. Men med H2 går det mycket snabbare, därför måste du dricka så fort tabletten löst upp sig.
Tabletten är designad för att placeras i vanligt vatten och med fördel rumstempererat. Andra typer av vatten, till exempel mineralvatten med hög alkalinitet - kan göra att tabletten inte löser upp sig helt. Det är inte på något sätt farligt att dricka, men koncentrationen väte i vattnet kan bli något lägre.
Vätevatten har många namn både på engelska och svenska. Vi använder mest termerna molekylärt hydrogen eller i ett ord: vätevatten. Andra ord som hänvisar till samma produkt är till exempel vätgasrikt vatten, väteinfunderat vatten, molekylärt vätevatten och ibland till och med hydrerat vatten. Eftersom vätevatten är relativt nytt så hänvisas ibland även till engelska uttryck som: hydrogen-richwater (HRW), hydrogen-infusedwater, molecular hydrogen water, hydrogenatedwater och så vidare.
Vätevatten är helt enkelt vatten (H2O) som innehåller extra vätgas (H2). Precis som det i kolsyrat vatten har tillförts gasen CO2, så har det här i stället tillförts gasen H2.
Vätgas är helt enkelt två väteatomer som sitter ihop och bildar molekylen diväte eller som en del säger molekylärt väte (H2). Det är en färglös, luktfri neutral gas som är opolär och till stor del icke-reaktiv. H2 är universums minsta molekyl.
Ren vätgas, alltså ej utblandad i något annat, är endast explosivt över 4,6% av atmosfärstrycket. Den vätgas som finns i vätevatten är lägre koncentration och utblandad i vatten – vilket gör det ännu mindre explosivt eller brandfarligt.
Nej. Vatten är en vätemolekyl bunden med en syremolekyl och bildar H2O. Det är inte det samma som bara vätemolekylen. I vätevatten däremot finns vatten (H2O) och fria vätegasmolekyler (H2). Vätgasen är däremot flyktig och om vätevatten får stå länge så har vätgasen försvunnit från vattnet. Att bara inta mer vatten ger inte samma effekt som vatten med vätgas. Våra kroppar använder vatten och vätgas olika och ger därför inte samma resultat. Till exempel vatten innehåller syre (O) men det betyder inte att vi kan andas vatten.
Nej. Molekylärt väte och vätgas produceras ständigt i vår kropp, till olika processer och ändamål. Vätgas och vätevatten har också funnits med sedan tidens begynnelse. Det finns dokumenterat att det äldsta vatten som hittats, cirka två miljoner år gammalt, var rikt på väte. Fler exempel om hur gammalt vatten hittats innehållandes väte finns att läsa här: https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/water-billion-timmins-oldest-1.3898740 https://www.utoronto.ca/news/ancient-hydrogen-rich-waters-discovered-deep-underground-locations-around-world

Re-fresh Superfood H2 molekylärt hydrogen ger dig 10 ppm

Att vara universums minsta molekyl gör att H2 lätt smiter och försvinner över tid. Likaså tar den sig igenom till exempel en plastflaska och kan inte säljas som färdigförpackat vätevatten. Därför har vi tagit fram en produkt som skapar vätevatten i stunden och ska drickas på en gång. Precis när tabletten lösts upp har du ett väteinnehåll på 10 ppm.

Drink HRW från USA har arbetat med tillverkning av H2 produkter i många år. De genomför alltid en gedigen produkttestning och har själva bidragit till flertalet studier. Därför kan vi garantera att H2 Molekylärt Hydrogen, powered by Drink HRW, ger dig den vätekoncentration som utlovas!

I många länder sker idag inga kontroller på om färdigt vätevatten innehåller den mängd väte som förpackningen lovar. I japan där vätevatten-marknaden är stor, har konsumentavdelningen redan utvärderat cirka 20 produkter och varnat allmänheten för att nivåerna av väte varit för låg i många. I detta nu håller en internationell organisation på att formas (International Hydrogen Standards Association) som ska titta närmare på minsta dosering för effekt, hur snabbt väte försvinner ur produkter och så vidare.

Användning

Lägg 1 tablett i ett stort glas vatten (400 ml).

När du lägger en H2 tablett i ett glas med vatten så börjar det bubbla, lite som kolsyra. Vad som händer är att den unika formulan frigör väte som pressar bort syret. Direkt när tabletten löts upp sig finns en vätekoncentration på 10 ppm. Alternativt löses tabletten i en flaska vatten med lock. När upplösningen är klar drick omgående. H2 intas bäst på fastande eller något fastande mage.

Gör detta 1-2 gånger per dag, på fastande mage.

Observera att tabletten inte stoppas i munnen och sväljs. Överskrid inte den angivna dosen.

Produkten är ett kosttillskott och bör inte användas som ett alternativ till en varierad kost och hälsosam livsstil. Den rekommenderade dosen bör inte överskridas.

Förvaring

Förvaras väl försluten i rumstemperatur, utom räckhåll för små barn.

Innehåll & Näringsvärde

Innehåll: Äppelsyra, dextros, vinsyra, magnesiummalat, adipinsyra.

Tillsammans bildar de en unik formula för att frigöra väte.

Näringsvärde (vitaminer & mineraler) per tablett/dos:

Magnesium 80 mg - 21% DRI

 (DRI= Dagligt Referensintag)