Himalayasalt

Himalayasalt har sitt ursprung från det salta urhav som fanns för fler än 250 miljoner år sedan. Idag har havet torkat ut och kvar finns saltdepåer i närheten av Himalayabergen, Pakistan. Det är här det så kallade himalayasaltet kommer ifrån. Det rosa saltet har fått sin färg från att det bland annat innehåller järn. Det svarta saltet är rosa salt som enligt tradition hettats upp till så hög temperatur att det bland annat fäller ut svavel.