Väteperoxid blir naturligt långsamt svagare efter tid. Med den nya mörka flaskan minskar nedbrytningen något då vätskan kan vara känslig för solljus.